Menu
Obec Dřetovice
Dřetovice

Hřbitov

hřbitovHřbitov se v obci Dřetovice nachází kolem kostela Svatého Václava na nejvyšším bodě obce, který je kolem celé své plochy obehnán zděným plotem. Na ploše hřbitova se nacházejí jak hrobová místa (jedno a dvoj hroby), tak urnová místa a hrobky.

V jarních měsících roku 2014 probíhala na místním hřbitově oprava hrobky, která bude nadále sloužit jako společný hrob pro účely obce Dřetovice, neboť je nezbytné, aby obec Dřetovice měla společné úložiště ostatků. Tato hrobka byla vybrána hlavně proto, že byla v havarijním stavu a již v minulosti musela být její část odstraněna mimo hřbitov, aby nedošlo k jejímu zborcení.

Hrobku v takovém technickém stavu by obec Dřetovice, jako provozovatel místního hřbitova, nikomu nemohla pronajmout. Opravy probíhaly jak uvnitř hrobky, tak i z její vnější části. V druhé části opravy, která zatím neproběhla a není naplánovaná budou z náhrobku odstraněny původní nápisy a hrobka bude označena jako společný hrob, dále bude k hrobce navrácen, z části, původní kříž. Do veřejné hrobky tak budou ukládány ostatky dřetovických občanů, kteří zemřou bez známých příbuzných, budou sem přemístěny ostatky z opuštěných hrobů, o které nájemci již nemají zájem a odmítají nájemní smlouvu na hrobové místo prodloužit.

Volná hrobová místa tak budou nabídnuta k novému nájmu. Tímto si dovoluji vyzvat ty z Vás, kterým nájemní smlouva již vypršela, nebo si nejsou jisti dobou své nájemní smlouvy, aby se obrátili na obecní úřad a celou záležitost si vyjasnili. Toto se také týká nájemců, kteří nájemní smlouvu „zdědili“, tj. mají smlouvu uzavřenou z padesátých a šedesátých let, která zní „na dobu trvání hřbitova“ a kterou s nájemci nesepisovala obec Dřetovice, ale ještě římsko-katolická farnost. Tyto nájemní smlouvy musí nájemce hrobového místa předložit, neboť některé z nich znějí pouze na 4 pokolení (od prababičky / pradědečka). Nájemce hrobového místa hradí poplatek nejenom za samotný hrob, ale také za služby s provozováním hřbitova nezbytné, tj. za vodu, kterou se zalévá, za sekání trávy a hrabání listí, za odklízení sněhu, ale také za odvoz odpadu.
Takto kompletní nájem jedno-hrobového místa činí 123,-Kč / rok, za dvou-hrobové místo je cena 246,-Kč / rok a za hrobku je cena 246,- Kč / rok. Nájemní smlouva na hrobové místo je sepisována na dobu minimálně 10 let. Tlecí doba je ve Dřetovicích stanovena Krajskou hygienickou stanicí v délce 30 let.

Před uložení zemřelého do hrobu či před uložením urny je nájemce hrobu povinen tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadě (formulář na webových stránkách), který o těchto skutečnostech vede evidenci. Dále jsou všichni nájemci hrobových míst povinni ohlásit na obecním úřadě jakékoli opravy a renovace, které na najatém hrobě budou provádět a to ještě před samotným započetím oprav. Ohlášení této skutečnosti je nezbytné, neboť v případě škody na okolních hrobech nese veškerou odpovědnost nájemce opravovaného hrobu, a na tuto skutečnost by měl upozornit vybranou osobu či firmu, která opravu hrobu bude provádět.

V současné době je na dřetovickém hřbitově spousta opuštěných hrobů, o které se nikdo nestará a ani nelze zkontaktovat původního nájemce či o nájem již nejeví zájem. Některé z nich jsou zarostlé trávou a plevelem, jiné mají dokonce prasklou náhrobní desku. Tato volná hrobová místa budou nabídnuta novým zájemcům.
Za obec Dřetovice Renata Dobrá

Přiložené soubory

Hřbitovní řád

Hřbitovní řád.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 338,17 kB

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 106 kB

Formulář - uložení urny

Formulář - uložení urny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,11 kB

Mohlo by Vás zajímat