Menu
Obec Dřetovice
Dřetovice

Vyhlášky a směrnice

2024

č. 1_2023 - OZV - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č. 1_2023 - OZV - místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,08 kB
Vloženo: 25. 10. 2023

č. 2_2023 - OZV o místním poplatku ze vstupného

č. 2_2023 - OZV - o místním poplatku ze vstupného..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,95 kB
Vloženo: 25. 10. 2023

č. 3_2023 - OZV - o místním poplatku za obecní systém odpadového hodpodářství

č. 3_2023 - OZV - o místním poplatku za obecní systém odpadového hodpodářství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,44 kB
Vloženo: 3. 10. 2023

č. 4_2023 - OZV - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

č.4_2023 - OZV - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,25 kB
Vloženo: 3. 10. 2023

č. 5_2023 - OZV - o místním poplatku ze psů

č. 5_2023 - OZV o místním poplatku ze psů..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,5 kB
Vloženo: 25. 10. 2023

č. 6_2023 - OZV - změnová vyhláška stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

č. 6_2023 - OZV - změnová vyhláška stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,75 kB
Vloženo: 25. 10. 2023

2023

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru

obecne-zavazna-vyhlaska-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,25 kB
Vloženo: 26. 2. 2023

obecně závazná vyhláška č.1/2017 O nočním klidu

OZV-o-nocnim-klidu-c-1-2017-s-podpisem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,47 kB
Vloženo: 26. 2. 2023

Obecně závazná vyhláška O místních poplatcích 4-2011

Obecně-závazná-vyhláška-O-místních-poplatcích-4-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 513,09 kB
Vloženo: 26. 2. 2023

Obecně závazná vyhláška o stanovení části společného školského obvodu mateřské školy

Spolecný-skolkovy-obvod-Stehelceves.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,29 kB
Vloženo: 26. 2. 2023

OZV o nakládání s odpady č-1-2015

OZV-o-nakládání-s-odpady-č-1-2015-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,18 kB
Vloženo: 26. 2. 2023

Pravidla pro nahlížení do zápisů z jednání zastupitelstva obce

pravidla-pro-nahlizeni-do-zapisu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,3 kB
Vloženo: 26. 2. 2023

2022

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_Odpady_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,98 kB
Vloženo: 14. 12. 2022

Opatření obecné povahy obce Dřetovice č-1-2022 – změna č-2 kterou se mění ÚP Dřetovice

Opatření-obecné-povahy-obce-Dřetovice-č-1-2022-změna-č-2-kterou-se-mění-ÚP-Dřetovice-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 688,79 kB
Vloženo: 10. 3. 2022

Oznámení veřejnou vyhláškou – Vydání změny č-2 ÚP Dřetovice – Zveřejnění úplného znění ÚP Dřetovice.pdf

Oznámení-veřejnouvyhláškou-Vydání-změny-č-2-ÚP-Dřetovice-Zveřejnění-úplného-znění-ÚP-Dřetovice-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,83 kB
Vloženo: 10. 3. 2022

2021

2020

Nařízení č. 2/2020 – o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Dřetovice

2552_001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,65 kB
Vloženo: 14. 2. 2020

Tržní řád obce Dřetovice

2553_001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,43 kB
Vloženo: 14. 2. 2020

Vnitřní směrnice 1-2020 o zadávání veřejných zakázek

Vnitřní-směrnice-1-2020-o-zadávání-veřejných-zakázek-LK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,18 kB
Vloženo: 22. 12. 2020

2019

Vnitřní směrnice 03/2018 – O finanční kontrole

Vnitřní-směrnice-směrnice-o-finanční-kontrole-3-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 499,79 kB
Vloženo: 2. 1. 2019

Vnitřní směrnice 04/2018 – Pro práci s osobními údaji

Vnitřní-směrnice-o-práci-s-osobními-údaji-04-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 680,46 kB
Vloženo: 2. 1. 2019

2018

VNITŘNÍ SMĚRNICE 1-2018 O PRAVIDLECH ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 31.1.2018, (PDF, 62kB)

Vnitřní-směrnice-1-2018-O-pravidlech-rozpočtového-provizória.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,7 kB
Vloženo: 31. 1. 2018

VNITŘNÍ SMĚRNICE 2-2018 O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Vnitřní-směrnice-2-2018-o-zadávání-zakázek-malého-rozsahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,56 kB
Vloženo: 27. 2. 2018

Vnitřní směrnice o stanovení limitu pravomocí starosty, fungování výborů a komisí, jejich pravomocech a odpovědnostech

Stanovení-odpovědnosti-a-pravomocí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 545,41 kB
Vloženo: 19. 11. 2018

Mohlo by Vás zajímat