Omezení se týká linky 342 pro směr z Prahy. Autobus nebude obsluhovat zastávky „U Hangáru“, „Na Padesátníku“, „Terminál 3“ a „K Letišti“.
Pro spojení z neobsluhovaných zastávek do zastávek na linkách PID 342 pouze ve směru Slaný lez využít linku 119 do zastávky „Praha Dědina“, kde lze na dotčené autobusové linky přestoupit.
Omezení se týká dnů 12.10.2019 až 23.10.2019.