Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
29.1.2023
Zataženo
Zataženo
-4°C
Nárazový vítr: 0 m/s
Předpověď 30.1.2023
Den
Déšť se sněhem
Déšť se sněhem
3°C
Nárazový vítr: 14 m/s
 

Odhalení pamětní desky 8.6.2016

Dne 8. května 2016 byl pro dřetovické seniory starší 70 let slavnostní. Byli pozvání Obecním úřadem na odhalení pamětní desky obětem II. světové války u pomníku padlým z I. světové války. Počasí se vydařilo a tak se sešlo okolo třiceti občanů. Pan starosta Vladimír Raška byl ve svátečním oblečení se znakem státní moci na prsou.
pomnik
Vedle něj stála místostarostka Renata Dobrá a obě křídla uzavírali hasiči v uniformách – Roman Novotný, Vladimíra Rašková a Jitka Šlaufová. Po státní hymně přednesl projev starosta obce a poté byla slavnostně odhalena nová žulová pamětní deska a položen věnec. Někdo se zeptá a proč je to až nyní 71 let po válce. V roce 1946 zde byla umístěna mramorová pamětní deska, kterou ovšem v padesátých letech někdo rozbil, podobně jako některé fotografie na pomníku padlým z I. světové války. Ten někdo byly výrostci, kteří se trefovali kameny z praku do pomníku. To mi vyprávěl před časem jeden pamětník. Pak byla tato deska nahrazena v šedesátých letech deskou z umělé hmoty. I ta byla časem poškozena. A tak nyní byla položena již třetí pamětní deska z kamene, kterou zhotovil Jiří Hladík. Dnes v době počítačů snad má mládež zcela jiné zájmy než střílení z praku. Po slavnostní odhalení desky se všichni přesunuli do přísálí kulturního domu,
kde bylo připraveno občerstvení, a ženy seniorky obdržely z rukou starosty květiny. Občerstvení roznášeli výkonní představitelé obce – Vladimír Raška a Renata Dobrá. Občané se bavili mezi sebou, ale byla i diskuze prostřednictvím vystoupení některých občanů. Paní Hanzalová vzpomenula, jak došlo k úmrtí všech obětí. Z diskuze také vzešlo z řad starších občanů, že pro některé je Den vítězství 9. Květen, kdy došlo k osvobození Prahy a Kladenska.
Hasiči také v průběhu akce u pomníku zajišťovali organizaci dopravy na silnici, aby nedošlo k úrazu. Akce se skutečně vydařila.

pomnik2JSch
V souvislosti s touto událostí mi dovolte vzpomenout, neb tato skutečnost byla v přátelském rozhovoru vzpomenuta paní Hanzalovou, na nedávno zesnulou paní Hanu Vodičkovou. Tato paní, dlouholetá dřetovická občanka pracovala řadu let v místní škole jako družinářka a mnohým z nás cituji „utírala nosánky“, za což jí platí nejedno díky.

Co je kronika

Kronika je literární žánr vzniklý v středověku. Jedná se o jeden z nejdůležitějších vyprávěcích historiografických pramenů. Výraz je odvozený z řečtiny „chronos – čas“ – „chronika – dějepisné knihy“. Oproti letopisům je kronika ve své formě složitější, často bývá označována za „košatější letopis“. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci, tak, jak je chápány v moderní historiografii. Popis událostí je sice méně stručný, než u letopisů, přesto bývá obvykle více strohý. Široce se popisují příčiny a souvislosti, hodnotí se události a jejich aktéři. Jako historiografický pramen zprostředkovává poučení o historické paměti. Kroniky jsou různého druhu jako například biskupské, klášterní, řádové kroniky: o založení a dějinách biskupství, kláštera nebo řádu, dynastické, zemské kroniky, ale také městské a obecní kroniky.

Kronikář obce

Kronikáře obce vybírá zastupitelstvo obce dle návrhů na svém zasedání. Od roku 1989 naše obec kronikáře neměla. Dnes již nikdo neví, zda o tuto práci neměl nikdo zájem anebo byl výběr kronikáře obce zanedbán ze strany obecního zastupitelstva. V roce 2007 byl vybrán za kronikáře Ing. Josef Schrötter, místní občan, který se do Dřetovic přistěhoval do nového rodinného domku na adrese Dřetovice 121 v roce 2002. Byl vybrán zejména proto, že měl zkušenosti s publikováním v různých časopisech a periodikách. Kroniky obce píše od roku 2008. Jeho roční kronika obsahuje 80 až 100 stran textu s obrázky. Kronikář obce, pokud mu to čas dovolí, se zúčastňuje všech akcí, které se konají v obci, provádí fotodokumentaci a zaznamenává si důležité údaje, které pak zpracuje v textu kroniky.

Lucie Kučerová – kronikář obce

Mapa 1946
Cesty našich předků

Okolí naší obce je velmi malebné a má zvláštní energii. Když došlo ke kolektivizaci zemědělství v padesátých letech minulého století a následně k tvorbě „velkých širých lánů“, tak byly zaorány i polní cesty, které nejenže umožňovaly sedlákům příjezd na jejich pozemky, ale byly to také cesty, kterými lidé chodili do sousedních vesnic na procházky okolím a církev zde trasovala některá svá procesí. Na přiložené mapě vidíme okresní a státní silnice v roce 1946, ale také trasování polních cest – ty jsou vyznačeny čerchovaně. Jak by to bylo krásné obnovit cestu na Budeč na horizontu obce odkud je nádherný výhled do kraje. Nyní se začíná budovat cyklostezka z Kralup nad Vltavou do Zákolan. Vybudovat cyklostezku z Kladna do Zákolan přes Budeč po hřebeni k nám do Dřetovic by bylo nádherné. Snad se to někdy také povede. JSchPepa portrét

Ing. Josef Schrötter

Pravidla pro náhled do obecní kroniky (PDF, 194kB)
Žádost k náhledu (PDF, 234kB)