Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
17.2.2020
Zataženo
Zataženo
11°C
Nárazový vítr: 6 m/s
Předpověď 18.2.2020
Den
Částečně slunečno
Částečně slunečno
8°C
Nárazový vítr: 8 m/s
 

Zveřejněné informace v souladu s vyhláškou 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název  OBEC DŘETOVICE

2. Důvod a způsob založení
Dáno zákonem č. 128/2000 Sb., ze dne 12. dubna 2000, o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších úprav).Postavení obce jako územního samostatného celku je založeno již v hlavě sedmé Ústavy České republiky o územní správě, čl. 100.

3. Organizační struktura
Obec DŘETOVICE je řízená zastupitelstvem obce, které je sedmi členné. Obec navenek zastupuje starosta obce, případně místostarostka obce. Ustanovující zasedání zastupitelstva obce se konalo 3. 11. 2014.Starosta i místostarosta, stejně jako všichni členové zastupitelstva nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, vykonávají svou funkci jako dlouhodobě neuvolnění.

3.1. Současné složení zastupitelstva obce
Starosta: Vladimír Raška
Místostarostka: Renata Dobrá
Členové zastupitelstva: Hana Horká, Roman Šindelář, Josef Poucha ml., Roman Hardyn, Jiří Kolařík

Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce zřídilo jako své kontrolní orgány dle zákona o obcích, finanční výbor a kontrolní výbor.

Finanční výbor: Předseda: Roman Hardyn, členové : Hana Horká, Kateřina Burešová.

Kontrolní výbor: Předseda: Hana Horká, členové : Roman Šindelář, Josef Poucha ml..

Úkoly obce v přenesené i samostatné působnosti plní Obecní úřad Dřetovice.

Obecní úřad

Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce, v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Pověřeným úřadem a obcí s rozšířenou působností pro obec Dřetovice je Magistrát města Kladna.

4. kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa, kontaktní telefonní spojení, kontaktní e-mailové spojení, oficiální webové stránky, datová schránka:

Obecní úřad Dřetovice Dřetovice č.p. 2
273 42 Stehelčeves

Oficiální webové stránky: www.obecdretovice.cz

Kontaktní údaje: Telefonní číslo: E-mail: datová schránka:
Asistentka – účetní obce: 778 528 246 info@obecdretovice.cz vkhf7f
Starosta obce: 602 326 298 starosta@obecdretovice.cz dtto
Místostarostka obce: 728 247 570 mistostarosta@obecdretovice.cz dtto

4.2 Úřední a pokladní hodiny:

Dny: Hodiny:
PONDĚLÍ 9.00 – 12.00 / 17.00 – 20.00
STŘEDA 9.00 – 12.00 / 17.00 – 20.00

     

4.3 Bankovní spojení:

ČESKÁ SPOŘITELNA, ČÍSLO ÚČTU: 00389456339 / 0800

 

4.4 IČ, DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OBCE: 00234338

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OBCE: CZ00234338

OBEC DŘETOVICE NENÍ PLÁTCEM DPH.

4.5. Úřední deska:
– elektronická na odkazu www.obecdřetovice.cz,
– dřevěná: před kulturním domem v obci Dřetovice č.p. 2, 273 42.

4.6. Rozpočet obce:
OBECNÍ ÚŘAD / ROZPOČET

4.7. Rozpočtové opatření:
OBECNÍ ÚŘAD / ROZPOČTOVÝ VÝHLED

4.8. Územní plán obce:

Územní plán obce je společný s obcí Stehelčeves, schválený schvalovací doložkou dne 10.10.2001, číslo usnesení č. 9/2001.

Změna č.1 v květnu 2006.

Změna č.2 v lednu 2010.

Pouze v papírové podobě.

Od prosince 2015 obec Dřetovice zadala vypracování nového samostatného Územního plánu obce Dřetovice, předpoklad nového samostatného Územního plánu obce je polovina roku 2017.