Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
24.11.2017
Slunečno
Slunečno
11°C
Nárazový vítr: 3 m/s
Předpověď 25.11.2017
Den
Částečně slunečno se sprškami
Částečně slunečno se sprškami
8°C
Nárazový vítr: 4 m/s
 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH S OBCÍ DŘETOVICE S ÚČINNOSTÍ OD 1.6.2015 Podle Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 10d

(1) Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, svazek obcí zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2017
14.5.2017, PDF (212kB)
DOHODA O SPÁDOVOSTI s MĚSTEM BUŠTĚHRAD
21.4.2017 PDF (389kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2017
20.4.2017, PDF (176kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2016
8.3.2016, PDF (338kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2016
6.3.2016, PDF (195kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2015
8.4.2015, PDF (218kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2015
17.2.2015, PDF (89kB)
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE DŘETOVICE
PDF (389kB)