Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
18.2.2019
Převážně oblačno
Převážně oblačno
-1°C
Nárazový vítr: 1 m/s
Předpověď 19.2.2019
Den
Částečně oblačno
Částečně oblačno
11°C
Nárazový vítr: 4 m/s
 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH S OBCÍ DŘETOVICE S ÚČINNOSTÍ OD 1.6.2015 Podle Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 10d

(1) Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, svazek obcí zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Veřejnoprávní smlouva – o poskytnutí neinvestiční dotace
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ:26.6.2018, (PDF,203kB)
Veřejnoprávní smlouva – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhradem a obcí Dřetovice
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ:26.6.2018, (PDF,203kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MŠ 2018
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 14.3.2018, (PDF,203kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S TJ SPARTA DŘETOVICE, ROK 2018. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 31.1.2018, (PDF,192kB)
Veřejnoprávní smlouva s Magistrátem města Kladno o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků + rozhodnutí o nabití právní moci
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 3.1.2018, PDF (267kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2017
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 14.5.2017, PDF (212kB)
DOHODA O SPÁDOVOSTI s MĚSTEM BUŠTĚHRAD
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 21.4.2017 PDF (389kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2017
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 20.4.2017, PDF (176kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2016
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 8.3.2016, PDF (338kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2016
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 6.3.2016, PDF (195kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2015
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 8.4.2015, PDF (218kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2015
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 17.2.2015, PDF (89kB)
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE DŘETOVICE
PDF (389kB)