Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
29.1.2023
Převážně oblačno
Převážně oblačno
-4°C
Nárazový vítr: 2 m/s
Předpověď 30.1.2023
Den
Déšť se sněhem
Déšť se sněhem
3°C
Nárazový vítr: 14 m/s
 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH S OBCÍ DŘETOVICE S ÚČINNOSTÍ OD 1.6.2015 Podle Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 10d

(1) Poskytovatel, s výjimkou svazku obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

(2) Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k této veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, svazek obcí zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních deskách členských obcí způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

Veřejnoprávní smlouva Václav Kučera – SK Boxing Dřetovice
Datum zveřejnění: 23. 3. 2022 (PDF, 178 kB)
Veřejnoprávní smlouva TJ Sparta na rok 2022
Datum zveřejnění: 17. 2. 2021 (PDF, 1,82 kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MŠ 2022
Datum zveřejnění: 17. 2. 2021 (PDF, 1,59 MB)
Veřejnoprávní smlouva obec Dřetovice x škola Stehelčeves – 2021
Datum podpisu: 10. 3. 2021
Datum zveřejnění: 10. 3. 2021 (PDF, 332 kB)
Veřejnoprávní smlouva obec Dřetovice x TJ Sparta Dřetovice – 2021
Datum podpisu: 10. 3. 2021
Datum zveřejnění: 10. 3. 2021 (PDF, 200 kB)
Veřejnoprávní smlouva s Václav Kučera (SK Boxing Dřetovice, z.s.) rok 2020.
Datum podpisu: 23.7.2020
Datum zveřejnění: 27.7.2020 (PDF, 180kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MŠ rok 2020
datum podpisu: 28.02.2020
datum zveřejnění: 9.3.2020 (PDF,208kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Dřetovice, z.s. rok 2020
datum podpisu: 26.02.2020
datum zveřejnění: 9.3.2020 (PDF, 181kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s Václav Kučera (SK Boxing Dřetovice).
Datum podpisu: 11.9.2019
Datum zveřejnění: 16.9.2019 (PDF, 175kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Oprava římsy a oplechování kostela 2019.
datum podpisu: 05.06.2019
datum zveřejnění: 05.06.2019 (PDF, 167kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DŘETFEST 25.5.2019
Datum podpisu: 23.5.2019
Datum zveřejnění: 24.5.2019 (PDF, 164kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MŠ 2019
datum podpisu: 01.03.2019, datum zveřejnění: 4.3.2019 (PDF, 195kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s TJ Sparta Dřetovice 2019
datum podpisu: 25.2.2019, datum zveřejnění: 4.3.2019 (PDF, 165kB)
Veřejnoprávní smlouva – o poskytnutí neinvestiční dotace
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ:26.6.2018, (PDF,203kB)
Veřejnoprávní smlouva – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Buštěhradem a obcí Dřetovice
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ:26.6.2018, (PDF,203kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MŠ 2018
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 14.3.2018, (PDF,203kB)

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S TJ SPARTA DŘETOVICE, ROK 2018. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 31.1.2018, (PDF,192kB)

Veřejnoprávní smlouva s Magistrátem města Kladno o zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků + rozhodnutí o nabití právní moci
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 3.1.2018, PDF (267kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2017
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 14.5.2017, PDF (212kB)
DOHODA O SPÁDOVOSTI s MĚSTEM BUŠTĚHRAD
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 21.4.2017 PDF (389kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2017
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 20.4.2017, PDF (176kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2016
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 8.3.2016, PDF (338kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2016
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 6.3.2016, PDF (195kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S ZŠ a MŠ STEHELČEVES, odloučené pracoviště DŘETOVICE rok 2015
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 8.4.2015, PDF (218kB)
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S TJ SPARTA DŘETOVICE, rok 2015
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 17.2.2015, PDF (89kB)
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE DŘETOVICE
PDF (389kB)