Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
30.5.2017
Slunečno
Slunečno
17°C
Nárazový vítr: 2 m/s
Předpověď 31.5.2017
Den
Částečně slunečno s bouřkami
Částečně slunečno s bouřkami
26°C
Nárazový vítr: 5 m/s
 

ROZPOČET OBCE na rok 2017
Daňové příjmy
Paragraf Položka Text Rozpočet 2017:
0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze ZČ 920 000,00 Kč
0000 1112 Daň z příjmu  OSVČ 30 000,00 Kč
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 100 000,00 Kč
0000 1121 Daň z příjmu práv. osob 1 200 000,00 Kč
0000 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce 100 000,00 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 Kč
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 215 000,00 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 19 000,00 Kč
0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostr 1 000,00 Kč
0000 1347 Poplatek za provoz.VHP 0,00 Kč
0000 1351 Odvod z výtěžku provoz.loterií 20 000,00 Kč
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 420 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem 5 028 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Rozpočet 2017:
0000 4112 NI transfer ze st.rozp. St. kraj 0,00 Kč
0000 4121 NI dotace od obcí 500,00 Kč
0000 4116 NI transfer ze st.rozp. Úřad práce 210 000,00 Kč
Dotace příjmy celkem 210 500,00 Kč
Nedaňové příjmy
Paragraf Text Rozpočet 2017:
3314 Činnosti knihovnické 100,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství 26 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví 15 000,00 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odp. 70 000,00 Kč
6171 Činnost místní správy 35 000,00 Kč
6310 Příjmy z úroků 5 000,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem 246 100,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM 5 484 600,00 Kč
Rozpočtové výdaje
Paragraf Text Rozpočet 2017:
1014 Nákup ostatních služeb (útulek) 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
2212 Silnice 600 000,00 Kč
2219 Ost.záležitosti pozem.komun. (chodníky) 800 000,00 Kč
2221 Dopravní obslužnost 310 000,00 Kč
1 710 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
3111 Neinvestiční transfery cizím PO (MŠ) 220 000,00 Kč
3314 knihovna 16 000,00 Kč
3319 Kulturní akce + kronika 149 500,00 Kč
3319 Sportovní akce 39 500,00 Kč
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč
3399 Věcné dary 10 000,00 Kč
3412 TJ Sparta na údržbu 40 000,00 Kč
3419 Tělovýchovná činnost 40 000,00 Kč
3419 TJ údržbář travnatých ploch hřiště 35 000,00 Kč
3421 Využití volného času – dětské hřiště 50 000,00 Kč
3429 Ostatní záj. činnost – hudební tělesa 20 000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 400 000,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení, el.energie 200 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví 50 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 Kč
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 20 000,00 Kč
3722 Sběr a odvoz komunál. odpadů 340 000,00 Kč
3725 Sběr a odvoz ost.odpadů 110 000,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí 200 000,00 Kč
2 145 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
4222 Platy zaměstnanců, VPP 210 000,00 Kč
210 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
5279 Krizové řízení 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
5311 Obecní policie 75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
5512 Hasiči 315 000,00 Kč
315 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
6112 Odměny členů zastupitelstva 600 000,00 Kč
600 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
6171 Vnitřní správa 1 200 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
6320 Pojištění 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
Paragraf Text Rozpočet 2017:
6399 platby daní a polatků 100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 484 600,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 420 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů -935 400,00 Kč
ROZPOČET OBCE DŘETOVICE PRO ROK 2017 JE NAVRŽENÝ JAKO SCHODKOVÝ.
Důvodem navržení schodkového rozpočtu je spoluúčast při dotacích na akci Dopravní zklidnění
u hlavní silnice (800.000,-Kč), rekonstrukce hasičské zbrojnice (200.000,-Kč).

 

ROZPOČET OBCE POLOŽKOVÝ na rok 2016
Daňové příjmy
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze ZČ 850 000,00 Kč
0000 1112 Daň z příjmu OSVČ 45 000,00 Kč
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 100 000,00 Kč
0000 1121 Daň z příjmu práv. osob 1 000 000,00 Kč
0000 1122 Daň z příjmu práv. osob za obce 218 170,00 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 Kč
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 215 000,00 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 Kč
0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostr 1 000,00 Kč
0000 1347 Poplatek za provoz.VHP 0,00 Kč
0000 1351 Odvod z výtěžku provoz.loterií 15 000,00 Kč
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 420 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem 4 883 170,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
0000 4112 NI transfer ze st.rozp. St. kraj 87 000,00 Kč
0000 4121 NI dotace od obcí 500,00 Kč
0000 4116 NI transfer ze st.rozp. Úřad práce 325 000,00 Kč
Dotace příjmy celkem 412 500,00 Kč
Nedaňové příjmy
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
3314 2111 Činnosti knihovnické 100,00 Kč
3319 2111 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 Kč
3612 2132 Bytové hospodářství 20 000,00 Kč
3613 2132 Nebytové hospodářství 20 000,00 Kč
3632 2111 Pohřebnictví 10 000,00 Kč
3725 2111 Sběr a svoz ost. KO (EKO-KOM) 70 000,00 Kč
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 000,00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 Kč
Nedaňové příjmy celkem 203 100,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM 5 498 770,00 Kč
Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
1014 5169 Nákup ostatních služeb (útulek) 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč
2212 5139 Nákup materiálu 20 000,00 Kč
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 Kč
2212 5169 Ostatní služby 20 000,00 Kč
2212 5171 Opavy a udržování 396 200,00 Kč
2221 5193 Dopravní obslužnost 400 000,00 Kč
866 200,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 211 000,00 Kč
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 14 400,00 Kč
3314 5136 Výdaje na knihy 600,00 Kč
3314 5139 Nákup materiálu 1 000,00 Kč
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč
3319 5041 Odměny za duševní vlastnictví 4 000,00 Kč
3319 5139 Nákup materiálu 10 000,00 Kč
3319 5169 Nákup ostatních služeb 122 700,00 Kč
3319 5175 Výdaje na pohoštění 20 000,00 Kč
3341 5171 Rozhlas a televize 10 000,00 Kč
3399 5194 Věcné dary 11 700,00 Kč
3412 5151 TJ Sparta – voda 2 000,00 Kč
3412 5153 TJ Sparta – plyn 9 000,00 Kč
3412 5154 TJ Sparta – elektřina 6 000,00 Kč
3412 5168 TJ Sparta – zpracování dat 8 000,00 Kč
3412 5169 TJ Sparta – nákup ostatních služeb 15 000,00 Kč
3419 5021 TJ Sparta – osobní výdaje 35 000,00 Kč
3419 5222 TJ Sparta – neinvestiční dotace 40 000,00 Kč
3421 5137 dětské hřiště – nákup DDHM 98 000,00 Kč
3421 5169 dětské hřiště – ostatní služby 2 000,00 Kč
3421 5171 dětské hřiště – opravy 20 000,00 Kč
3429 5139 Ostatní záj. Činnost – nákup materiálu 10 000,00 Kč
3429 5169 Ostatní záj. Činnost – ostatní služby 10 000,00 Kč
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč
3613 5139 nebytové hospodářství – nákup materiálu 10 000,00 Kč
3613 5151 nebytové hospodářství – voda 1 000,00 Kč
3613 5153 nebytové hospodářství – plyn 170 000,00 Kč
3613 5154 nebytové hospodářství – elektřina 100 000,00 Kč
3613 5169 nebytové hospodářství – ostatní služby 50 000,00 Kč
3613 5171 nebytové hospodářství – opravy 69 000,00 Kč
3631 5021 Veřejné osvětlení – osobní výdaje 10 000,00 Kč
3631 5154 Veřejné osvětlení – elektřina 90 000,00 Kč
3631 5156 Veřejné osvětlení – pohonné hmoty 2 000,00 Kč
3631 5169 Veřejné osvětlení – ostatní služby 20 000,00 Kč
3631 5171 Veřejné osvětlení – opravy 78 000,00 Kč
3632 5021 Pohřebnictví - osobní výdaje 42 000,00 Kč
3639 5021 Obecní dvůr – osobní výdaje 50 000,00 Kč
3639 5156 Obecní dvůr – pohonné hmoty 20 000,00 Kč
3639 5169 Obecní dvůr – nákup služeb 5 000,00 Kč
3639 5171 Obecní dvůr – opravy 125 000,00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezp. odpadů 15 000,00 Kč
3722 5169 Sběr a odvoz komunál. odpadů 340 000,00 Kč
3725 5169 Sběr a odvoz ost.odpadů 100 000,00 Kč
3745 5021 Péče o vzhled obcí – osobní výdaje 39 000,00 Kč
3745 5137 Péče o vzhled obcí – nákup DDHM 10 000,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obcí – nákup materiálu 20 000,00 Kč
3745 5156 Péče o vzhled obcí – pohonné hmoty 50 000,00 Kč
3745 5169 Péče o vzhled obcí – ostatní služby 70 000,00 Kč
3745 5171 Péče o vzhled obcí – opravy 39 000,00 Kč
2 195 400,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
4222 5011 Platy zaměstnanců, VPP 231 000,00 Kč
4222 5031 Platy zaměstnanců, VPP 87 500,00 Kč
4222 5032 Platy zaměstnanců, VPP 31 500,00 Kč
350 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
5279 5139 Krizové řízení – nákup materiálu 2 000,00 Kč
5279 5156 Krizové řízení – pohonné hmoty 8 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
5311 5321 Obecní policie 75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
5512 5139 Hasiči – materiál 13 000,00 Kč
5512 5151 Hasiči – voda 1 500,00 Kč
5512 5154 Hasiči – elektřina 8 000,00 Kč
5512 5156 Hasiči – pohonné hmoty 25 000,00 Kč
5512 5167 Hasiči – školení 5 000,00 Kč
5512 5169 Hasiči – ostatní služby 20 000,00 Kč
5512 5171 Hasiči – opavy 47 500,00 Kč
5512 5173 Hasiči – cestovné 10 000,00 Kč
5512 5175 Hasiči – pohoštění 5 000,00 Kč
135 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 455 000,00 Kč
6112 5032 Odměny členů zastupitelstva 45 000,00 Kč
500 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
6171 5011 Vnitřní správa – platy zam. 500 000,00 Kč
6171 5021 Vnitřní správa – ostatní osobní výdaje 56 000,00 Kč
6171 5031 Vnitřní správa – sociální poj. 125 000,00 Kč
6171 5032 Vnitřní správa – zdravotní poj. 45 000,00 Kč
6171 5038 Vnitřní správa – úrazové poj. 5 000,00 Kč
6171 5134 Vnitřní správa – prádlo a oděvy 4 000,00 Kč
6171 5136 Vnitřní správa – tiskoviny 1 000,00 Kč
6171 5137 Vnitřní správa – DDHM 5 000,00 Kč
6171 5139 Vnitřní správa – materiál 30 000,00 Kč
6171 5154 Vnitřní správa – elektřina 27 000,00 Kč
6171 5161 Vnitřní správa – poštovné 6 000,00 Kč
6171 5162 Vnitřní správa – telekomunikace 30 000,00 Kč
6171 5163 Vnitřní správa – služby peněžních ústavů 12 600,00 Kč
6171 5166 Vnitřní správa – pořízení informací 79 000,00 Kč
6171 5167 Vnitřní správa – školení 20 000,00 Kč
6171 5168 Vnitřní správa – zpracování dat 76 900,00 Kč
6171 5169 Vnitřní správa – ostatní služby 50 000,00 Kč
6171 5171 Vnitřní správa – opravy 3 000,00 Kč
6171 5173 Vnitřní správa – cestovné 1 000,00 Kč
6171 5175 Vnitřní správa – pohoštění 10 000,00 Kč
6171 5221 Vnitřní správa – dotace obecně prospěšným spol. 2 500,00 Kč
6171 5321 Vnitřní správa – transfery obcím 1 000,00 Kč
6171 5362 Vnitřní správa – platby daní 10 000,00 Kč
6171 5901 Vnitřní správa – nespecifikované rezervy
1 100 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
6320 5163 Pojištění 39 000,00 Kč
39 000,00 Kč
Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu v Kč:
6399 5362 platby daní a polatků 218 170,00 Kč
218 170,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 498 770,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 498 770,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů 0,00 Kč
ROZPOČET OBCE DŘETOVICE PRO ROK 2016 SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO OBCE DNE 16.12.2015, USN. Č.3.

 

Rozpočet na rok 2015
Daňové příjmy
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet 2015
0000
1111
Daň z příjmu fyz.osob ze ZČ
750 000,00 Kč
0000
1112
Daň z příjmu  OSVČ
20 000,00 Kč
0000
1113
Daň z příjmu fyz.osob z kap.vy.
90 000,00 Kč
0000
1121
Daň z příjmu práv. osob
850 000,00 Kč
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
1 650 000,00 Kč
0000
1340
Poplatek za provoz systém KO
215 000,00 Kč
0000
1341
Poplatek ze psů
16 000,00 Kč
0000
1343
Poplatek za užívání veř.prostr
100 000,00 Kč
0000
1347
Poplatek za provoz.VHP
0,00 Kč
0000
1351
Odvod z výtěžku provoz.loterií
0,00 Kč
0000
1361
Správní poplatky
3 000,00 Kč
0000
1511
Daň z nemovitostí
420 000,00 Kč
Daňové příjmy celkem
4 114 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
0000
4112
NI transfer ze st.rozp. St. kraj
0,00 Kč
0000
4121
NI dotace od obcí
500,00 Kč
0000
4116
NI transferze st.rozp.úřad práce
220 000,00 Kč
Dotace
220 500,00 Kč
Nedaňové příjmy
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
3314
Činnosti knihovnické
100,00 Kč
3319
Ostatní záležitosti kultury
50 000,00 Kč
3612
Bytové hospodářství
25 000,00 Kč
3613
Nebytové hospodářství
70 000,00 Kč
3632
Pohřebnictví
10 000,00 Kč
3722
Sběr a svoz KO
2 000,00 Kč
3725
Sběr a svoz ost. (EKO-KOM)
58 000,00 Kč
6171
Příjmy z pronájmu pozemků
32 700,00 Kč
6310
Příjmy z úroků
5 000,00 Kč
Nedaň. příj. celk.
252 800,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM
4 587 300,00 Kč
Rozpočtové výdaje
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
1014
Nákup ostatních služeb (útulek)
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
2212
Silnice
520 000,00 Kč
2221
Dopravní obslužnost
400 000,00 Kč
920 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
3111
Neinvestiční transfery cizím PO
191 000,00 Kč
3314
Činnosti knihovnické, OOV
18 000,00 Kč
3319
Kulturní akce
161 000,00 Kč
3319
Sportovní akce
39 500,00 Kč
3341
Rozhlas a televize
50 000,00 Kč
3399
Věcné dary
8 000,00 Kč
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
75 000,00 Kč
3419
Tělovýchovná činnost
65 000,00 Kč
3429
Ostatní zájmová činnost – sbor
10 000,00 Kč
3421
Využití volného času – dětské hřiště
35 000,00 Kč
3612
Bytové hospodářství
5 000,00 Kč
3613
Nebytové hospodář. – kulturní dům
180 000,00 Kč
3631
Veřejné osvětlení, el.energie
160 000,00 Kč
3632
Pohřebnictví – provoz
70 000,00 Kč
3639
Obecní dvůr
100 000,00 Kč
3721
Sběr a svoz nebezp. odpadů
10 000,00 Kč
3722
Sběr a odvoz komunál. odpadů
320 000,00 Kč
3725
Sběr a odvoz ost.odpadů
90 000,00 Kč
3745
Péče o vzhled obce, nákup mater.
180 000,00 Kč
1 767 500,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
4222
Platy zaměstnanců, VPP
220 000,00 Kč
220 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
5279
Řešení krizových situací
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
5311
Obecní policie
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
5512
Požární ochrana
165 000,00 Kč
165 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
6112
Zastupitelstvo obce
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
6171
Činnost místní správy
884 800,00 Kč
884 800,00 Kč
Paragraf
Položka
Text
Rozpočet
6320
Pojištění
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM
4 587 300,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
4 587 300,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů
0,00 Kč