Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
6.4.2020
Jasno
Jasno
4°C
Nárazový vítr: 1 m/s
Předpověď 7.4.2020
Den
Částečně slunečno
Částečně slunečno
19°C
Nárazový vítr: 3 m/s
 

Název: Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno

Kontakty

Sídlo: Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves

Telefon: 311 320 540, 739 631 695

Datová schránka: nxwmhtx

Webové stránky: www.skolastehelceves.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-a-M%C5%A0-Stehel%C4%8Deves/213840955332870

Email: skolastehelceves@gmail.com

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Holečková, tel. 728 816 838, holeckova@skolastehelceves.cz

 

Odloučené pracoviště mateřské školy ve Dřetovicích

Sídlo: Dřetovice 2, 273 42 p. Stehelčeves

Telefon: 605 174 960

Email pedagogů (doplňte vhodné příjmení bez háčků a čárek): prijmeni@skolastehelceves.cz

 


Mateřská škola

Poskytuje předškolní vzdělání pro děti ve věku 3 – 6 let. Mateřská škola je trojtřídní. Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Z pohádky do pohádky. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí a naplňujeme požadavky vzdělávacího programu. Je pro nás důležité, aby byly děti ve školce spokojené a aktivní.

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30.

Mateřská škola – pracoviště Dřetovice

Jedna ze tříd je umístěna na odloučeném pracovišti ve Dřetovicích. Kapacita této třídy je 20 dětí.

Provoz této třídy mateřské školy je od 6:45 do 16:30.

Školní družina

Zabezpečuje zájmové vzdělávání pro žáky základní školy. Provoz školní družiny je od 12:00 do 16:30. Součástí nabídky zájmových aktivit jsou výtvarné a tvořivé činnosti, sportovní a pohybové hry a pobyt venku. Navíc škola nabízí v rámci doplňkové činnosti řadu zájmových kroužků, jejichž nabídka se mění dle zájmu dětí.

Školní jídelna

Zabezpečuje stravování pro žáky mateřské i základní školy dle zásad zdravého jídelníčku a výživových norem. Jídelníčky jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Slavnostní zahájení provozu školky

Slavnostní zahájení a den otevřených dveří mateřské školky ve Dřetovicích se konalo ve středu 5. 9. 2012 od 16.00 hodin právě v prostorách školky v 1. patře kulturního domu. Otevření se konalo s malým datovým posunem, neboť školka začala fungovat již v pondělí 3. 9. 2012, kdy sem rodiče přivedli své děti, které byly přijaty do naší školky podle námi doporučených kritérií. Zde si dovoluji připomenout, že hovořím o naší, tedy dřetovické školce, ale podle oficiálních dokumentů se jedná o mateřskou školku Stehelčeves – odloučené pracoviště Dřetovice, která spadá pod vedení Základní a Mateřské školy ve Stehelčevsi. V platné smlouvě mezi obcí Stehelčeves a naší obcí je mimo jiné uvedeno, že mateřská školka – odloučené pracoviště Dřetovice bude mít kapacitu 20 dětí s tím, že 17 míst bude pro občany Dřetovic a 3 místa pro občany Stehelčevsi.

Slavnostní otevření naší školky se odehrávalo v přátelském duchu, o čemž svědčí i zájem rodičů, kteří přinesli občerstvení v podobě vlastnoručně upečeného štrúdlu, perníku či medovníku (ty se sešly dokonce ve dvojí variantě, z dílny dvou maminek), nechyběla ani voňavá káva, čaj či kapučíno. Děti také ocenily cherry rajčátka či tyčinky.

Ředitelka Základní a Mateřské školy Stehelčeves Mgr. Šárka Holečková přivítala všechny přítomné, i děti ze základní školy ve Stehelčevsi, které si pro tento okamžik připravily drobný kulturní program v podobě pásma písniček a hry na flétnu. Také přivítala všechny zaměstnance naší školky, kteří se zde budou pohybovat a to hlavně učitele pana Petra Michalíčka a učitelku paní Vlaďku Raškovou, z provozních pracovníků potom paní Lenku Sejkovou, která bude pro děti zajišťovat jídlo, a paní Janu Drahotovou, která se bude starat o úklid a čistotu. Vyslovila přání, aby se zde všem dětem i zaměstnancům líbilo a předala slovo starostovi a místostarostce obce, aby také oni přítomným přiblížili vznik školky. Paní Dobrá nejprve omluvila nepřítomnost starostky obce Stehelčeves paní Štancové a následně si dovolila připomenout, že první jednání se zástupci obce Stehelčevse proběhlo v únoru letošního roku, v březnu záměr obce Dřetovice vybudovat v naší obci odloučené pracoviště mateřské školky Stehelčeves odsouhlasilo zastupitelstvo obce Stehelčeves i Dřetovice a v dubnu byla podepsána smlouva, která tento záměr definitivně zpečetila. Od tohoto data se začalo s realizací záměru, jak na úrovni stavební, tak dokumentární. V průběhu čtyř měsíců se podařilo vše zrealizovat a ve čtvrtek 16. 8. 2012 bylo pracoviště školky ve Dřetovicích zkolaudováno a následně Středočeským krajem zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu. Vše takto shrnuto do jedné věty zní jednoduše, ale v takto krátkém časovém horizontu vše vybudovat nebylo jednoduché a stálo to velké úsilí a hodně času. Pan Raška dodal, že celá přestavba, a zde je nutno podotknout, že již bylo na čem stavět, neboť prostory Rodinného centra byly částečně zrekonstruované pro chod školky, stála půl milionu korun, což je v měřítku a porovnání budování školek ve městech opravdu malá částka. Paní Dobrá dále uvedla, že největší položkou při rekonstrukci bylo vybudování protipožárního schodiště, včetně protipožárních venkovních dveří, které zde muselo vzniknout jako únikový východ. Dalšími nemalými položkami byla kompletně nově osazená elektroinstalace, zvětšení prostoru sociálního zázemí pro děti, vyrovnání podlah a položení nového zátěžového PVC. Nakonec vyslovila poděkování JSDH Dřetovice a TJ Sparta Dřetovice za jejich bezplatnou pomoc a předala slovo dětem, které všem zazpívaly a zahrály.

Po tomto oficiálním zahájení si všichni přítomní prohlédly prostory školky, včetně procházky po protipožárním schodišti, vyzkoušeli si funkčnost vnitřních ventilátorů a nezapomněli se zastavit v sociální místnosti pro děti či ve výdejně jídla. Na úplný závěr byly vyzkoušeny kouřové hlásiče, zda opravdu fungují – nutno dodat, že opravdu fungují a jsou značně hlučné (teďka mě napadá, že jsem ráda, že nebylo rozhodnuto vyzkoušet hasicí přístroje, ale pouze kouřové hlásiče).

Co dodat závěrem, snad trochu nostalgie a zamyšlení se, jak se zde žilo rodičům předškolních dětí bez školky a jak se jim bude žít dnes, a to i přestože Rodinné centrum Dřetovice, o. s. zde jako náhrada předškolního zařízení fungovalo tři roky. Hlavním důvodem přebudovat Rodinné centrum Dřetovice na klasickou státní (obecní) školku byl podnět z řad rodičů a členu právě Rodinného centra Dřetovice. Tímto krokem se obec snažila ulehčit žití rodičům předškolákům, i když jsme si vědomi toho, že všichni zájemci o školku nebyli uspokojeni. Věříme, že také oni se do naší školky podívají v následujícím školním roce.

Za obec Dřetovice, Renata Dobrá

FOTOGALERIE Z PŘESTAVBY RODINNÉHO CENTRA NA MATEŘSKOU ŠKOLKU:

TAKTO TO VYPADALO PŘI PŘESTAVBĚ:

prestavba-3
prestavba-4
prestavba-5
prestavba-6
prestavba-7
prestavba-8

TAKTO TO DOPADLO – MYSLÍM, ŽE VÝBORNĚ:

vysledek-1
vysledek-3
vysledek-4
vysledek-5
vysledek-6
vysledek-7