Předpověď počasí

obec Dřetovice, Česká republika
17.2.2020
Zataženo
Zataženo
10°C
Nárazový vítr: 6 m/s
Předpověď 18.2.2020
Den
Částečně slunečno
Částečně slunečno
8°C
Nárazový vítr: 8 m/s
 

Odhalení pamětní desky 8.6.2016

Dne 8. května 2016 byl pro dřetovické seniory starší 70 let slavnostní. Byli pozvání Obecním úřadem na odhalení pamětní desky obětem II. světové války u pomníku padlým z I. světové války. Počasí se vydařilo a tak se sešlo okolo třiceti občanů. Pan starosta Vladimír Raška byl ve svátečním oblečení se znakem státní moci na prsou.
pomnik
Vedle něj stála místostarostka Renata Dobrá a obě křídla uzavírali hasiči v uniformách – Roman Novotný, Vladimíra Rašková a Jitka Šlaufová. Po státní hymně přednesl projev starosta obce a poté byla slavnostně odhalena nová žulová pamětní deska a položen věnec. Někdo se zeptá a proč je to až nyní 71 let po válce. V roce 1946 zde byla umístěna mramorová pamětní deska, kterou ovšem v padesátých letech někdo rozbil, podobně jako některé fotografie na pomníku padlým z I. světové války. Ten někdo byly výrostci, kteří se trefovali kameny z praku do pomníku. To mi vyprávěl před časem jeden pamětník. Pak byla tato deska nahrazena v šedesátých letech deskou z umělé hmoty. I ta byla časem poškozena. A tak nyní byla položena již třetí pamětní deska z kamene, kterou zhotovil Jiří Hladík. Dnes v době počítačů snad má mládež zcela jiné zájmy než střílení z praku. Po slavnostní odhalení desky se všichni přesunuli do přísálí kulturního domu,
kde bylo připraveno občerstvení, a ženy seniorky obdržely z rukou starosty květiny. Občerstvení roznášeli výkonní představitelé obce – Vladimír Raška a Renata Dobrá. Občané se bavili mezi sebou, ale byla i diskuze prostřednictvím vystoupení některých občanů. Paní Hanzalová vzpomenula, jak došlo k úmrtí všech obětí. Z diskuze také vzešlo z řad starších občanů, že pro některé je Den vítězství 9. Květen, kdy došlo k osvobození Prahy a Kladenska.
Hasiči také v průběhu akce u pomníku zajišťovali organizaci dopravy na silnici, aby nedošlo k úrazu. Akce se skutečně vydařila.

pomnik2JSch
V souvislosti s touto událostí mi dovolte vzpomenout, neb tato skutečnost byla v přátelském rozhovoru vzpomenuta paní Hanzalovou, na nedávno zesnulou paní Hanu Vodičkovou. Tato paní, dlouholetá dřetovická občanka pracovala řadu let v místní škole jako družinářka a mnohým z nás cituji „utírala nosánky“, za což jí platí nejedno díky.

Co je kronika

Kronika je literární žánr vzniklý v středověku. Jedná se o jeden z nejdůležitějších vyprávěcích historiografických pramenů. Výraz je odvozený z řečtiny „chronos – čas“ – „chronika – dějepisné knihy“. Oproti letopisům je kronika ve své formě složitější, často bývá označována za „košatější letopis“. Úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle pořadí, v jakém se děj v časové ose odehrál, popsat jednotlivé historické události. Nejedná se však o systematickou vědeckou práci, tak, jak je chápány v moderní historiografii. Popis událostí je sice méně stručný, než u letopisů, přesto bývá obvykle více strohý. Široce se popisují příčiny a souvislosti, hodnotí se události a jejich aktéři. Jako historiografický pramen zprostředkovává poučení o historické paměti. Kroniky jsou různého druhu jako například biskupské, klášterní, řádové kroniky: o založení a dějinách biskupství, kláštera nebo řádu, dynastické, zemské kroniky, ale také městské a obecní kroniky.

Kronikář obce

Kronikáře obce vybírá zastupitelstvo obce dle návrhů na svém zasedání. Od roku 1989 naše obec kronikáře neměla. Dnes již nikdo neví, zda o tuto práci neměl nikdo zájem anebo byl výběr kronikáře obce zanedbán ze strany obecního zastupitelstva. V roce 2007 byl vybrán za kronikáře Ing. Josef Schrötter, místní občan, který se do Dřetovic přistěhoval do nového rodinného domku na adrese Dřetovice 121 v roce 2002. Byl vybrán zejména proto, že měl zkušenosti s publikováním v různých časopisech a periodikách. Kroniky obce píše od roku 2008. Jeho roční kronika obsahuje 80 až 100 stran textu s obrázky. Kronikář obce, pokud mu to čas dovolí, se zúčastňuje všech akcí, které se konají v obci, provádí fotodokumentaci a zaznamenává si důležité údaje, které pak zpracuje v textu kroniky.

Ing. Josef Schrötter – kronikář obce

Pocházím z Šternberka u Olomouce, kde jsem se narodil v roce 1949. Má profesní cesta byla hodně klikatá. Protože mě od malička přitahovala železnice, tak jsem se vyučil elektromechanikem sdělovacích a zabezpečovacích zařízení pro železniční dopravu. Po vyučení jsem byl do nástupu na vojenskou základní službu na montážích u ČSD Sdělovací a zabezpečovací distance Olomouc. Na vojenskou základní službu jsem nastoupil 1. srpna 1968 do Prahy. Takže vstup vojsk Varšavské smlouvy jsem zažil na vlastní kůži jako voják. Po vojně, jak se tehdy říkalo vojenské základní službě, jsem nastoupil do Šumperka do funkce návěstního dozorce. Zde jsem pak prošel řadou funkcí – provozní technik, návěstní mistr, vedoucí návěstní mistr a vrchní návěstní mistr. V Šumperku jsem seznámil s moji ženou Annou, která pracovala jako výpravčí vlaků a v roce 1971 jsme se vzali. Po vojně jsem začal také studovat dálkově Střední průmyslovou školu v České Třebové obor Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Mámě dvě děti syna Radoslava a dceru Ivonu. V roce 1980 jsem začal dálkově studovat Vysokou školu dopravní v Žilině obor Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Mezitím jsem ze Šumperka přešel pracovat na Správu střední dráhy v Olomouci. Odsud jsem pak v roce 1986 po promoci odešel pracovat na Federální ministerstvo dopravy. Do Prahy jsme se ze Šumperka přestěhovali v roce 1988 na sídliště Barrandov. Když bylo v roce 1988 vytvořeno Ústřední ředitelství ČSD, tak jsem přešel do této řídící složky. Po rozdělení republiky v roce 1993 vzniklo Generální ředitelství Českých drah, jehož jsme se stali součástí. V létě 1993 byl jmenován ministrem dopravy Jan Stránský a generálním ředitelem ČD Emanuel Šíp. Šíp přivedl na ředitelství skupinu zástupců firem, které jmenoval do funkcí ředitelů jednotlivých odborů. No, a tak jsem byl mezi 150 zaměstnanci, kteří dostali „padáka“. Byli to všechno lidé, kteří něco uměli, a bylo třeba všechny nitky přerušit. Tak se budoval kapitalismus v Čechách! Po odchodu z ČD jsem nastoupil na centrálu Komerční banky, vedle Prašné brány. Paradoxem bylo, že zde jsem v roce 1986 nastupoval na Federální ministerstvo dopravy. V bance jsem pracoval na odboru expertízy. Posuzovali jsme úvěry, zda půjčit nebo nepůjčit. To byla velmi zajímavá práce. Během svého působení v bance jsem vystudoval druhou vysokou školu – Bankovní institut. V roce 2000 jsem byl vybrán z pěti uchazečů Českými drahami do funkce ředitele Odboru Financování. Zde se mi moje bankovní praxe vyplatila. Na této pozici jsem pracoval do roku 2004, kdy jsem dostal nabídku od společnosti AŽD Praha s. r. o. na pozici náměstka obchodního ředitele, kde jsem pracoval až do svého odchodu do penze.
Mým koníčkem je alternativní medicína, malování a psaní knih. Doposud mi vyšlo pět knih a na dalších pracuji. Mám čtyři vnuky Jakuba. Matěje, Josefa a Jana. Dřetovice jsme si s manželkou zamilovali a s obcí jsme se velmi brzy sžili. Dva roky jsme hledali pozemek na náš dům, až v roce 1999 zvítězily Dřetovice. Rád chodím nahoru ke kostelu a do Višňovky, je tam velmi příjemná energie. Jediné co mi zde chybí je les.
Ing. Josef Schrötter
Kronikář obce

Mapa 1946
Cesty našich předků

Okolí naší obce je velmi malebné a má zvláštní energii. Když došlo ke kolektivizaci zemědělství v padesátých letech minulého století a následně k tvorbě „velkých širých lánů“, tak byly zaorány i polní cesty, které nejenže umožňovaly sedlákům příjezd na jejich pozemky, ale byly to také cesty, kterými lidé chodili do sousedních vesnic na procházky okolím a církev zde trasovala některá svá procesí. Na přiložené mapě vidíme okresní a státní silnice v roce 1946, ale také trasování polních cest – ty jsou vyznačeny čerchovaně. Jak by to bylo krásné obnovit cestu na Budeč na horizontu obce odkud je nádherný výhled do kraje. Nyní se začíná budovat cyklostezka z Kralup nad Vltavou do Zákolan. Vybudovat cyklostezku z Kladna do Zákolan přes Budeč po hřebeni k nám do Dřetovic by bylo nádherné. Snad se to někdy také povede. JSch

Pepa portrét

Ing. Josef Schrötter

Pravidla pro náhled do obecní kroniky (PDF, 194kB)
Žádost k náhledu (PDF, 234kB)