paleni

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Do aplikace se dostanete zde (kliknutím na odkaz)

Read more

informace – od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob informování   odstávky – pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.  

Read more