Na základě obdržené informace o společnosti AVE Kladno, s.r.o., která v naší obci Dřetovice, dle smluvního stavu, provádí pravidelný svoz komunálního odpadu od občanů si Vás dovolujeme informovat, že jelikož letošní rok končí 53. týdnem, a těm, kterým kteří mají svoz v sudém týdnu, by byl proveden svoz až po třech týdnech, bylo vedením společnosti rozhodnuto, že..

Read more