ÚŘEDNÍ DESKA OBCE DŘETOVICE


Zobrazit ARCHIV Zobrazit ÚŘEDNÍ DESKU Zobrazit starou ÚŘEDNÍ DESKU

Datum vyvěšení Datum sejmutí Název dokumentu Vystavovatel Kategorie Stažení
21.4.2021 07.5.2021 Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřetovice za rok 2020 Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
13.2.2020 28.2.2020 Výběrové řízení na prodej pozemků obec Dřetovice Archiv Stáhnout
12.2.2020 20.2.2020 Veřejné jednání ZO 19.2.2020 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
29.1.2020 13.2.2020 Nařízení č. 2/2020 – O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Dřetovice Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
29.1.2020 13.2.2020 Nařízení č. 1/2020 – Tržní řád obce Dřetovice obec Dřetovice Archiv Stáhnout
15.1.2020 23.1.2020 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 22.01.2020 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.1.2020 30.1.2020 Veřejná vyhláška -oznámení o zásilce do vlastních rukou obec Dřetovice Archiv Stáhnout
16.12.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 13 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
11.12.2019 19.12.2019 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 18.12.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
09.12.2019 07.11.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy MZ obec Dřetovice Archiv Stáhnout
06.12.2019 23.12.2019 Veřejná vyhláška – Vydání změn č. 1 Územního plánu Dřetovice obec Dřetovice Archiv Stáhnout
06.12.2019 23.12.2019 Územní plán – změna č. 1 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
06.12.2019 12.12.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/025/2019 a jeho podmínkách obec Dřetovice Archiv Stáhnout
06.12.2019 23.12.2019 Opatření obecné povahy obce Dřetovice č. 1/2019 – Změna č. 1 Územního plánu obec Dřetovice Archiv Stáhnout
27.11.2019 12.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, dodtek č. 1/2019 sazba poplatku obec Dřetovice Archiv Stáhnout
25.11.2019 18.12.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
13.11.2019 21.11.2019 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 20.11.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
12.11.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 12/19 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
16.10.2019 24.10.2019 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 23.10.19 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.10.2019 04.11.2019 Zakázka malého rozsahu – Výstavba inženýrských sítí k pozemkům parc. č. 74/14, 74/43 – 74/59 v k. ú. Dřetovice – vodovod, plynovod, dešťová kanalizace a nutné vedlejší zřizovací zařízení Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.10.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019 Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
02.10.2019 03.11.2019 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí obec Dřetovice Archiv Stáhnout
02.10.2019 15.11.2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje obec Dřetovice Archiv Stáhnout
18.9.2019 26.9.2019 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 25.9.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
16.9.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření 10/2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
10.9.2019 30.9.2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.8.2019 22.8.2019 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 21.8.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
02.8.2019 19.8.2019 Zakázka malého rozsahu – Výstavba inženýrských sítí k pozemkům parc. č. 74/14, 74/43 – 74/59 v k. ú. Dřetovice – vodovod, plynovod, dešťová kanalizace a nutné vedlejší zřizovací zařízení Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
18.7.2019 09.8.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu – Multifunkční hřiště v Dřetovicích – 1.etapa. Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
11.7.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření 9/2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
25.6.2019 11.7.2019 Vypsání zakázky Obce Dřetovice – první etapa – zemní práce Rozšíření fotbalového hřiště obec Dřetovice Archiv Stáhnout
25.6.2019 11.7.2019 Položkový rozpočet – příloha k vypsané zakázce Obce Dřetovice – první etapa – zemní práce – Rozšíření fotbalového hřiště obec Dřetovice Archiv Stáhnout
21.6.2019 08.8.2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Dřetovice obec Dřetovice Archiv Stáhnout
20.6.2019 28.6.2019 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 27.6.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.6.2019 31.12.2019 Rozpočtová opatření 8/19 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.6.2019 01.7.2019 Uzavírka komunikace – Dřetovice – Kováry – Zákolany obec Dřetovice Archiv Stáhnout
12.6.2019 20.6.2019 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 19.6.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
29.5.2019 13.6.2019 Poptávka na rozšíření fotbalového hřiště v Dřetovicích o další plochy sportovního vyžití a související prvky mobiliáře obec Dřetovice Archiv Stáhnout
27.5.2019 14.6.2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v obci Dřetovice obec Dřetovice Archiv Stáhnout
21.5.2019 05.6.2019 Návrh závěrečného účtu obce Dřetovice za rok 2018 – přílohy obec Dřetovice Archiv Stáhnout
21.5.2019 05.6.2019 Návrh závěrečného účtu obce Dřetovice za rok 2018 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
15.5.2019 22.5.2019 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 22.5.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
14.5.2019 31.12.2019 Rozoočtové opatření č. 7 obec Dřetovice Archiv
14.5.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
09.5.2019 25.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb obec Dřetovice Archiv Stáhnout
26.4.2019 27.5.2019 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí za rok 2019 Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
24.4.2019 29.4.2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise obec Dřetovice Archiv Stáhnout
17.4.2019 24.4.2019 Veřejné jednání obecního zastupitelstva 24.4.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
09.4.2019 25.5.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
09.4.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření 5/2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
01.4.2019 25.5.2019 Informace pro voliče k volbám do EU – trvalý pobyt – změna obec Dřetovice Archiv Stáhnout
25.3.2019 10.4.2019 Oznámení – Záměr obce Dřetovice na prodej vymezené části pozemku p.č. 659/1 a 74/3 dle geometrického plánu číslo: 396-1028/2018 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
25.3.2019 14.4.2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu pro občany jiných členských zemí EU obec Dřetovice Archiv Stáhnout
13.3.2019 21.3.2019 Veřejné zasedání ZO 20.3.2019 obec Dřetovice Archiv Stáhnout
26.2.2019 14.3.2019 Řád veřejného pohřebiště Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
13.2.2019 20.3.2019 Veřejné zasedání ZO Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
16.1.2019 23.1.2019 Veřené zasedání ZO Obec Dřetovice Archiv Stáhnout
25.6.2018 30.6.2019 Schválený Závěrečný účet obce Dřetovice za rok 2017 obec Dřetovice Archiv Stáhnout


Zobrazit ARCHIV Zobrazit ÚŘEDNÍ DESKU Zobrazit starou ÚŘEDNÍ DESKU