Z důvodu velkého zájmu bude otevřen sběrný dvůr v pátek 7.1.2022 od 12:00 do 15:00 a v sobotu 8.1.2022 od 8:00 do 12:00. Odevzdává se odpad vytříděný, tj. plast, papír, sklo patří do nádob na tříděný odpad, a odpad rozložený na co nejmenší části. Ukládá se též nebezpečný odpad a přepálený jedlý tuk. Děkujeme všem,..

Read more