informace – od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob informování   odstávky – pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.  

Read more