Obec Dřetovice tímto shromažďuje požadavky (návrhy na pořízení) do územního plánu od občanů a firem, viz. § 46 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním úřadu. V současné době obec Dřetovice zadává nový územní plán a tímto můžete své požadavky podat do 14.12.2015.