Na základě výzvy v minulém vydání si dovolujeme prodloužit termín pro všechny, kteří se dosud nerozhodli využít nabízenou výzvu ke změně, respektive k novému územnímu plná obce Dřetovice. Vyzýváme proto občany, aby svoje žádosti se zdůvodněním ke změně územního plánu, doručily na Obecní úřad Dřetovice do 20. dubna 2015. Všechny požadavky projedná zastupitelstvo obce a o výsledku bude žadatele informovat, zda byl jejich požadavek zařazen do žádosti o změnu územního plánu a jaké jsou náklady na tuto změnu.

Leave a Reply